Regio specifieke Rode vlaggen

De rode vlaggen zijn signalen die duiden op een andere oorzaak van de klachten. Er wordt door de fysiotherapeut een tiental rode vragen gesteld die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van één of meerdere van onderstaande symptomen. De cliënt wordt op de symptomen gescreend ter uitsluitsel van een onderliggende pathologie welke niet binnen het vakgebied van de fysiotherapeut valt. Waar de algemene rode vlaggen screenen op de aanwezigheid van algemene symptomen, screenen regiospecifieke rode vlaggen op de aanwezigheid van een pathologie in een specifieke regio. Bij letsel in een specifieke regio is de kans op de aanwezigheid van een specifieke regiogerelateerde pathologie een stuk groter.

Regio's:
Reactie plaatsen