Algemene Rode vlaggen

De rode vlaggen zijn signalen die duiden op een andere oorzaak van de klachten. Er wordt door de fysiotherapeut een tiental rode vragen gesteld die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van één of meerdere van onderstaande symptomen. De cliënt wordt op de symptomen gescreend ter uitsluitsel van een onderliggende pathologie welke niet binnen het vakgebied van de fysiotherapeut valt.

Er wordt gescreend of er sprake is van:..
  • (Recent) trauma
  • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding
  • Recent onverklaard gewichtsverlies (> 5 kg/maand)
  • Kanker in voorgeschiedenis
  • Nachtelijke pijn
  • Algemeen onwelbevinden
  • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
  • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen
Reactie plaatsen