Een 1e consult fysiotherapie krijg je ingepland bij een fysiotherapeut op het moment dat er een vermoeden is voor een indicatie voor het starten van een fysiotherapeutisch traject.  In het 1e consult kan het voorkomen dat de cliënt is doorverwezen door een arts of specialist (in veel gevallen is dit de huisarts, de orthopedische chirurg of een andere specialistische partner). De doorverwijzende partner geeft in dit geval een verwijzing mee met de diagnose en eventueel een voorstel voor behandelbeleid.

Naast cliënten die doorverwezen worden is er vanaf 2006 ook een nieuwe wet van kracht. Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). Met deze directe toegankelijkheid hoef je niet eerst via de huisarts voor een verwijzing, maar mag je rechtstreeks contact opnemen met een fysiotherapiepraktijk in de buurt. DE fysiotherapeut zal namens de huisarts screenen op Rode vlaggen. Indien er een indicatie is voor verder fysiotherapeutisch handelen, zal de fysiotherapeut dit zelf oppakken. Is er aanwezigheid van een rode vlag en heeft de fysiotherapeut vermoeden van een onderliggende pathologie, dan zal de cliënt worden terguverwezen naar de huisarts.

Doel
Het doel van een 1e consult fysiotherapie is om het gezondheidsprobleem van de cliënt te inventariseren om te komen tot een diagnose en een behandelplan.