De screening is een essentieel onderdeel van het 1e consult fysiotherapie. De screening wordt vooral uitgevoerd bij cliënten die middels Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) contact opnemen met de fysiotherapiepraktijk. Omdat je bij een cliënt via Directe toegankelijkheid fysiotherapie ervan uitgaat dat deze niet eerst via een arts is beland worden er een aantal screenende vragen gesteld om uit te sluiten dat er onderliggend aan de biomechanische klachten een ernstige pathologie ten grondslag ligt.

In de screening maken we het onderscheid tussen algemene rode vlaggen en regio specifieke rode vlaggen. Afhankelijk van de oorzaak of de regio van de klachten wordt er beslist welke rode vlaggen het beste passen.

Doel:
Het doel van de screening is om uit te sluiten dat de klachten komen vanuit  een onderliggende pathologie, waar de fysiotherapeut geen kennis van heeft. Het doel van de screening is de cliënt classificeren als Pluis of Niet pluis.

* Pluis: Het is veilig om te starten met een fysiotherapeutisch onderzoek
* Niet pluis: Cliënt moet eerst terug worden verwezen naar de huisarts voor aanvullend onderzoek.