Acute torticollis

Acute torticollis (scheefhals) komt vooral voor bij kinderen en jong volwassenen. Het is een vrij veel voorkomende aandoening die gekenmerkt wordt door een pijnlijke, stijve nek en een scheefstand van het hoofd.

Acute torticollis is een aandoening de voornamelijk voorkomt bij kinderen en adolescenten. De aandoening komt relatief veel voor en is met name herkenbaar aan een scheefstand van het hoofd.

De scheefstand wordt veel gezien bij de kinderen in de leeftijden van 5 tot en met 14 jaar, maar ook jong-volwassenen tot 26 jaar kunnen hierdoor getroffen worden.

De klachten worden veroorzaakt door een ligament in de nek, het zogenaamde ligamentum longitudinale posterius. Door een lokale weefselzwelling rond de tussenwervelschijf in de nek ontstaat er druk op de structuur. Door de aanwezigheid van pijn gaan de spieren verkrampen in de meest pijnvrije positie voor de nek. Dit heet een antalgische houding.

Oorzaak
De klachten zijn vaak een gevolg van een verkeerde hoofdbeweging, een ongeluk, een val op de nek of een langdurige verkeerde houding. Deze kunnen verantwoordelijk zijn voor de weefselzwelling en de daarop volgende irritatie van de ligamentum longitudinale. Kenmerkend voor deze klachten is dat men vaak opstaat met een torticollis.

Symptomen
- Pijn aan 1 zijde van nek.
- Geroteerd en gebogen hoofd (scheefstand).
- Stijfheid in de nek
- Verhoogde spierspanning.
- Onvermogen om de nek recht te krijgen.
- Geen neurologische klachten (tintelingen of krachtsverlies).

Diagnose
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de ontstaanswijze, het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek bij een arts of fysiotherapeut. Behandeling. De klachten herstellen meestal spontaan binnen 2-3 weken. Dit kan versneld worden door middel van manuele therapie. Wordt met specifieke technieken de bewegelijkheid van de nek wordt hersteld.
Reactie plaatsen