M. extensor digitorum longus

De musculus digitorum longus is een spier die loopt in de kuit en doorgaat naar de vier kleine tenen. Deze spier zorgt voor het omhoog tillen van de vier kleine tenen en de voet. De musculus digitorum longus wordt ook wel de lange strekspier van de tenen genoemd. Dit vanwege de functie die deze spier in de tenen heeft.

Functie: strekken van de vier kleine tenen en dorsaal flexie in de enkel.

Origo: condylus lateralis tibiae, caput en margo anterior fibulae en membrana interossea cruris.

Insertie: mediale en distale kootjes van de vier kleine tenen.

Innervatie: nervus fibularis

Reactie plaatsen